amerigo
over de kunsten, reizen & boeken by Erwin Nas
Verzoeking - Dietrich Bonhoeffer

Verzoeking

Dit boek bevat bemoedigende overdenkingen over het thema "verzoeking". Elke christen krijgt met deze moeite concreet te maken. Het is zelfs een ingrediënt van het dagelijks leven.

Staat in het Onze Vader niet de bede: "leid ons niet in verzoeking"? Hoe moet een christen met "verzoeking" omgaan? Wat is "verzoeking"? Zit de duivel hier achter? Of God? Of allebei?

Bij zo'n moeilijk onderwerp is het een zegen om zich te kunnen richten op iemand die Gods Woord verstaat en de mens en de wereld doorgrondt; zo iemand was Dietrich Bonhoeffer.

Dietrich Bonhoeffer hield deze overdenkingen voor een groep in Hitler-Duitsland illegaal verklaarde predikanten, die leden onder de grote verzoeking van de nationaal-socialistische ideologie met haar pseudomessiaanse Führer-cultus en haar Germaanse strijd- en verlossingsmythen.
Dietrich Bonhoeffer
theologie
gebonden, 128 blz
isbn 9025954219
9789025954215
prijsindicatie € 12,50
bestel boek
Europa
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018