amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Op de paal, waar hij naast zat, stond met grote letters aangegeven, dat het van hier nog precies zeventig mijl naar Londen was. Die naam wekte een reeks nieuwe denkbeelden in de knaap. Londen - die grote, uitgestrekte stad ! Daar kon niemand - zelfs mijnheer Bumble niet - hem ooit vinden ! Bovendien had hij de oude mannen in het werkhuis vaak horen zeggen, dat een jongen, waar pit in zat, in Londen geen gebrek hoefde te lijden, en dat er broodwinningen bestonden in die wereldstad, waar mensen, die op het platteland waren opgevoed, geen idee van hadden. Dat was het uitgelezen oord vor een onbehuisde jongen, die van honger op straat zou moeten sterven, als niemand hem hielp. Terwijl deze gedachten hem door het hoofd speelden, sprong hij overeind en vervolgde haastig zijn weg.
Oliver Twist, Of hoe het een jongen van de armenzorg verging - Charles Dickens, Spectrum Klassieken, 1986, blz 67 <<
Charles Dickens
Oliver Twist
Londen
A.B.C...
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018