amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

Anton van Duinkerken

Pseudoniem van Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs, dichter, essayist, hoogleraar, redenaar en literatuur-historicus, winnaar P.C. Hooft-prijs. Bergen op Zoom 2 januari 1903 - Nijmegen, 27 juni 1968.

WO II

Verzen uit St. Michielsgestel

legende van den wederkeer

Voor Ruyg, Juul Janssen, Sassen en
van Wijck,
ten blijk
van vriendschap en uit dankbaarheid
voor vriendschap in een zwaren tijd.


CONSIDERATE LILIA

Laat geen angst uw hart verharden,
nu gij bitse woorden hoort.
Overdenk in den benarden
tijd den troost van 't Levend Woord :
Krijgstrofeeën worden flarden,
doch de lelies bloeien voort.

Waar is Salomon gebleven
en zijn tempels heerlijkheid ?
Als zijn pracht werd om het even ;
al zijn volk is wijd verspreid,
Maar het Hooglied, neergeschreven
uit zijn hart, verduurt den tijd.

Wat historieschrijvers melden
maakt alleen uw zorgen groot,
Leest gij in het begaan der helden
meer dan 't voorspel van hubn dood ?
Slechts de leliën der velden
kunnen schitteren zonder nood.

Ruil om 't wisselpel der machten
niet uw eenvoud voor een schijn.
Zing uw lied ; zet ue gedachten
enkel op een koel refrein,
Stoor u niet aan 't vlot verachten
door wie zonder schoonheid zijn.

Gun de dwaasheid aan de zotten,
aan begeerigen den buit,
Waar 't bederf van roest en motten
de voltooiing van besluit,
Kies hetheen zij 't liefst bespotten
u voor het allerdierbaarst uit.

Al die door geweld regeeren
zullen door geweld vergaan.
Laat uw hart niet murmureeren,
maar wil 's Heeren woord verstaan :
Op wat u de lelied leeren
komt het al uw leven aan !


bron : Verzen uit St. Michielsgestel, blz 8, 9.

INHOUD

08   Considerata lillia
10   Mededoogen
11   Jan Mekel
14   Concentratiekamp
16   Fort Emmanuël

17   Straf over Orpheus
20   Onder den liefdeboom
22   De wuivende
24   Doodsaankondiging
25   Dichters bezinning

27   LEGENDE VAN DEN WEDERKEER
28   Ik lees Homerus
29   Gedurig voel ik mij als wie gaat lijden
30   Geen strijd van prinsen
31   Heugenis, door ervaren toegedekt
32   Noodschiks getuige van uw avontuur
33   Waai langs uw bleeke lucht
34   Alle beweging, die ik gadesla
35   Wat zijt gij, dood
36   Dit weet ik zeker

37   Eeuwigheid, als de bloeiende jasmijn
38   Te hoop gedreven als onmondig vee
39   Verder te leven walgt mij
40   Niet deze luide Duitschers
41   Voor 't aandeel, dat gij koost

42   Verklikkers
43   Geen bloedraad
44   Hier is het leven zwaarder dan de dood
45   Wie van geen recht meer weet
46   Zooals in veelheid van beweging

47   Coor 't oog der wereld
48   Nu koelt de vrede
49   Hoe zal hetgeen zij aan mijn hart ontstalen
50   De volle maan van Goede Vrijdag schijnt
51   Zeg niet : zij komen

52   Een oude man
53   Aeolus met de winden in uw zak
54   Zang der Sirenen !
55   De Lotophagen vinden de Cyclopen
56   IJdel verlangen

57   Koekkoek, wat recht kreegt gij
58   Toen de kastanjedreef in bloesem stond
59   De dorpsklok luidt voor het weemoedig feest
60   Kom, Zuidenwind
61   Op 't eigen erf zag ik haar naast mij gaan

62   Mijn liefste weer
63   Als ik weeromkeer
64   Odysseus aarzelde bij 't eigen huis
65   Had ons de dood

66   Stormig doorwoelde blijdschap !
67   In 't einde zit de zwerverzijn familie

Informatie over de familie Asselbergs is te vinden op www.westbrabantsarchief.nl.

de vader van de auteur : Antonius Johannes Josephus Aloysius Asselbergs [industrieel / bierbrouwer]
de moeder van de auteur : Cornelia Maria Gerberdina van Loon

Op 27-jarige leeftijd, als hij in Amsterdam woont als dagbladredacteur, huwt hij de 27-jarige in Bergen op Zoom woonachtige, Leonie Judith Anna Arnolds, dochter van Joannes Arnoldus Dominicus Arnolds [hoofdonderwijzer] en Hubertine Louise Melanie Nederveen.


het gezin

Willem, Anton van Duinkerken ofwel Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs, geboren op 02-01-1903 te Bergen op Zoom is het oudste kind uit het volgende gezin :

Antonius Johannes Josephus Aloijsius Asselbergs [houthandelaar] geboren op 20-02-1877 te Bergen op Zoom

Cornelia Maria Gerberdina van Loon geboren op 27-03-1879 te Bergen op Zoom

Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs geboren op 02-01-1903 te Bergen op Zoom, op 28-08-1912 vertrokken naar Sint Michielsgestel

Cornelia Mathea Maria Antonia Asselbergs geboren op 28-12-1903 te Bergen op Zoom, op 05-09-1916 vertrokken naar Roosendaal, op 12-07-1920 ingekomen uit Roosendaal

Johanna Mathea Maria Antonia Asselbergs geboren op 29-08-1905 te Bergen op Zoom, op 05-09-1916 vertrokken naar Roosendaal, op 06-07-1921 ingekomen uit Roosendaal

Theodorus Johannes Maria Antonius Asselbergs geboren op 19-05-1907 te Bergen op Zoom, op 30-08-1917 vertrokken naar Sint Michielsgestel

Alphonsus Johannes Antonius Maria Asselbergs geboren op 03-01-1909 te Bergen op Zoom overleden op 24-03-1912 te Bergen op Zoom

Matheus Johannes Antonius Maria Asselbergs geboren op 15-12-1911 te Bergen op Zoom, op 04-09-1920 vertrokken naar Sint Michielsgestel

Lucia Cornelia Maria Antonia Asselbergs geboren op 04-04-1913 te Bergen op Zoom

Petronella Jacoba Antonia Maria Asselbergs geboren op 16-06-1914 te Bergen op Zoom

Petrus Anna Antonius Maria Asselbergs geboren op 21-01-1916 te Bergen op Zoom

bron : Bevolkingsregister 1900-1920, deel 1 A, archiefnummer boz - 0032, Bevolkingsadministratie Bergen op Zoom, inventarisnummer 154, blad 92 Gemeente: Bergen op Zoom, Periode: 1900-1920

wikipedia

»Brabander van inborst en Bourgondiër van levensstijl, verhuisde hij, na zich uit een priesteropleiding teruggetrokken te hebben, in 1929 naar Amsterdam, als redacteur van het dagblad De Tijd. Hij werd daar tevens de aanvoerder van de katholieke jongeren die zich verenigd hadden rond het letterkundig tijdschrift De Gemeenschap.

Van Duinkerken werd in die tijd ook bekend door zijn pennenstrijd met Menno ter Braak over geloof en rede, alsmede door zijn radicale afwijzing van het nationaalsocialisme [Ballade van den katholiek]. Evenals Simon Vestdijk en een aantal andere vooraanstaande Nederlanders die door de Duitse bezetter wegens hun invloed als gevaarlijk werden beschouwd, was hij gegijzeld in het kamp Sint-Michielsgestel. Hij verbleef er in 1942 bijna acht maanden.«

bron : https://nl.wikipedia.org/wiki/Anton_van_Duinkerken

St. Michielsgestel

Willem Asselbergs is dus tweemaal te gast geweest in het Brabantse, nabij 's-Hertogenbosch gelegen, Sint-Michielsgestel. Als 9-jarige scholier en als 39-jarige bekende Nederlander.

Mijn vraag : heeft Willem Asselbergs in St. Michielsgestel Jacques Ruygers ontmoet ? De opdracht of het motto van »Verzen uit St. Michielsgestel« doen vermoeden van wel.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018