amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
God ervaren - Anselm Grün

God ervaren

Hoe kunnen wij vandaag God ervaren? Op die vraag antwoordt Anselm Grün: »Wil je God ervaren, open dan je zintuigen.«

Wie zijn zintuigen scherpt voor wat om hem heen gebeurt - voor zijn medemensen, voor de natuur, maar vooral ook voor zijn eigen innerlijk - die ervaart God: »God toont zich aan ons, en spreekt tot ons; hij laat zich betasten, smaken en ruiken.«

Dit boek roept op om te zoeken naar God in het hier en nu. En mensen die aan God twijfelen moedigt het aan hun verlangen naar een van zin vervuld leven te volgen. Want het verlangen is, zo zegt Anselm Grün, de weerschijn van God in onze ziel.

Puttend uit de schatten uit zijn leven als monnik die elke dag opnieuw God zoekt, schetst de auteur een harmonisch en veelzijdig Godsbeeld. Juist omdat dit boek de lezers uitnodigt om de wereld, hun eigen zelf en de vraag naar God in al haar tegenstrijdigheden niet uit de weg te gaan, is het een boek des levens dat opnieuw ontvankelijk maakt voor de rijkdom van de Schepping.
Anselm Grün
spiritualiteit
paperback, 166 blz
isbn 9025952488
9789025952488
prijsindicatie € 17,50
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018