amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Goed met jezelf omgaan - Anselm Grün

Goed met jezelf omgaan

Mensen zijn hard en gevoelloos tegenover zichzelf lijden en zwakheden worden riforeus onderdrukt, strengheid is een zelfde hadheid tegenover anderen.

In zijn boeken analyseert Anselm Grün deze harde houding. Wat zijn de oorzaken, wat de uitingsvormen? Vervolgens laat hij zien hoe het anders kan. Hij wijst op de bijbelse barmhartigheid, op de heilzame soberheid in de monastieke traditie, op eigenliefde en zelfaanvaarding als basis voor een goede manier van omgaan met jezelf en met de wereld om je heen.

Anselm Grün [1945] is doctor in de theologie en benedictijner monnik. Hij bestuurt al meer dan twintig jaar de benedictijner abdij van Münsterschwarzach in Duitsland. Hij is een veelgevraagd geestelijk raadsman en cursusleider voor meditatie, dieptepsychologische droomverwerking, vasten en contemplatie. Zijn boeken over spirituele thema's zijn internationale bestsellers.
Anselm Grün
spiritualiteit
paperback, 123 blz
isbn 9025952550
9789025952556
prijsindicatie € 15,50
bestel boek
benedictijnen
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018