amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Eén worden
de weg van de heilige Benedictus
Anselm Grün
hardcover, 159 blz
isbn 9021141752
9789021141756
Boekencentrum - 2007
prijsindicatie € 14,95

Anselm Grün boeken
Anselm Grün
Het leven van de heilige Benedictus van Nursia (ca. 480-547) is ons overgeleverd door paus Gregorius de Grote. Zijn levensbeschrijving werd vaak afgedaan als pure wondervertelling. Anselm Grun daarentegen laat ons vanuit een dieptepsychologisch oogpunt het rijpingsproces zien van Benedictus naar een volledig mens zijn. Benedictus wordt steeds meer een met God, zijn medemensen en zichzelf. Het boekje bevat na een duidelijke inleiding achttien korte hoofdstukken die elk een stap uit het leven van Benedictus beschrijven. Zoals we van Grun gewend zijn, bevat ook dit boekje veel voorbeelden en praktische toepassingen. Zo beschrijft hij het opduiken van de 'oude vijand' als Benedictus elders woont. Hij legt uit dat ook wij onszelf en onze zwakheden overal mee naartoe nemen. Tevens geeft hij aan hoe wij hierin kunnen overwinnen. De schrijver (1945) is een benedictijner monnik en veelgelezen schrijver op spiritueel gebied. In 2007 ontving hij het Bundesverdienstkreuz van Bondspresident Kohler. Gebonden uitgave in klein formaat; kleine druk. Geschikt voor een groot (gelovig) publiek.

NBD|Biblion recensie, E. Rombout-de Jager
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018