amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Boerenwijsheid
inspiratiebron voor een duurzame samenleving
Anselm Grün
paperback, 208 blz
isbn 902596107X
9789025961077
Ten Have - 2010
prijsindicatie € 24,90

Anselm Grün boeken
Anselm Grün
In veel opzichten is de menselijke cultuur begonnen met de landbouw. Boeren zijn echter in de loop der menselijke geschiedenis steeds meer gemarginaliseerd tot leveranciers van grote hoeveelheden goedkoop voedsel, vaak 'bedelaars op een bank van goud', ingeklemd als ze zitten tussen grote bankleningen en semi-monopolistische inkoopcombinaties of overgeleverd aan de grillige wereldmarkt. Respect voor de boer als rentmeester van de natuur, voor het land/de grond, dieren en natuur zit al decennia lang ernstig in de knel. Anselm Grun, de moderne Duitse monnik, ethicus en filosoof, met veel verstand van landbouw, is door Nederlandse landbouworganisaties gevraagd als auteur van een stevig essay over hoe in deze tijd een goed nieuw en duurzaam evenwicht gezocht kan worden tussen alle betrokken belangen. Zijn tekst, voorafgegaan en gevolgd door Nederlandse beschouwingen, zet op een uitnodigende en bemoedigende manier aan tot nadenken daarover. Geen lichte kost, maar zeker leesbaar en toegankelijk. Bevat veel kleurenfoto's, noten en literatuuropgave.

NBD|Biblion recensie, Drs. Maurits Groen
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018