amerigo
over de kunsten, reizen & boeken by Erwin Nas
Donkere kamer van Damokles - Hermans

de Donkere kamer van Damokles

boek
roman WO II
9789028241558
prijsindicatie € 18,50

Willem Frederik Hermans

bestel boek
...Dagenlang zwierf hij rond op zijn vlot, zonder drinken. Hij stierf van dorst want het water van de oceaan was zout. Hij haatte het water dat hij niet drinken kon. Maar toen de bliksem in zijn vlot sloeg en het vlot in brand vloog, schepte hij dat gehate water met zijn handen op, om te proberen de brand te blussen !
De onderwijzer begon zelf het eerst te lachen, de klas lachte tenslotte ook mee.
Toen ging de bel. De kinderen stonden op uit hun banken. Henri Osewoudt was een half hoofd kleiner dan de andere jongens uit zijn klas. In de ganzenmars liepen zij door de gang en bij de buitendeur begonnen zij te draven.
Nadenkend over het verhaal van de onderwijzer, werd Osewoudt door een blauwe tram die juist kwam aanrijden, van de anderen gescheiden.
Voorburg, mei 1952
Groningen, juli 1958
bron : Donkere kamer van Damokles - Hermans, editie Nederland Leest, blz 9
naschrift 1971
»Ik kan hem zoeken als hij er niet is, maar hem niet ophangen als hij er niet is.
Men zou kunnen willen zeggen : »Dan moet hij er toch ook zijn als ik hem zoek.«
- Dan moet hij er ook zijn als ik hem vindt, en ook als hij helemaal niet bestaat.«

Ludwig Wittgenstein
W.F. Hermans
<< >>
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018