amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Westers bewustzijn, Oosters inzicht, C.G. Jung

C.G. Jung
psychologie
paperback
314 blz
isbn 9056370979
lemiscaat
€19,95

niet leverbaar

Westers bewustzijn, Oosters inzicht

Jung zag het als een verrijking voor de westerse mens om de geest van het Oosten te begrijpen en ervan te leren. Zijn pionierswerk - hij bezorgde ondermeer commentaar bij de I-Chung en het Tibetaanse dodenboek - heeft hij de verspreiding van het oosterse gedachtengoed in het Westen een grote rol gespeeld.

In de hier samengebrachte geschriften bespreekt Jung de belangrijke stromingen en ideeen van van het Oosten met het oog op de westerse mens. Daarbij waarschuwt hij de westerling de oosterse gebruiken niet klakkeloos over te nemen. Wester bewustzijn, oosters inzicht is een hernieuwde uitgave en is voorzien van een uitgebreide inleiding.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018