amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Psychologische typen, C.G. Jung

C.G. Jung
psychologie
paperback
450 blz
isbn 9056373536
9789056373535
lemiscaat
prijsindicatie € 22,50

bestel boek

Psychologische typen

In dit boek geeft Jung een heldere uiteenzetting van de typologie die ten grondslag ligt aan zijn analytische psychologie. Hij behandelt de tweedeling extraversie-introversie en de vier psychologische grondfuncties - denken, voelen, gewaarwording en intuïtie.

Daarnaast geeft hij een overzicht van de cultuurgeschiedenis in relatie tot deze typologie, en besteedt in aparte hoofdstukken aandacht aan het vraagstuk van de typen in sociologie, dichtkunst, esthetica, filosofie en psychiatrie.

Deze herziene uitgave bevat een uitgebreide redactionele inleiding van Hugo Van Hooreweghe en een nawoord van Karen Hamaker-Zondag. In die stukken wordt de psychologie van Jung in een historisch perspectief geplaatst en inhoudelijk toegelicht.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018