amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Archetypen, C.G. Jung

C.G. Jung
psychologie
paperback
450 blz
isbn 9056373544
lemiscaat
prijsindicatie € 18,95

bestel boek

Archetypen

Het begrip 'archetypen' is onlosmakelijk verbonden met de naam van Jung. Het heeft zich inmiddels een vaste plaats veroverd in ons spraakgebruik.

In dit boek gaat Jung in op het wezen en de betekenis van de archetypen en het collectieve onbewuste. Via de archetypen kunnen wij individuele, collectieve en historische symbolen beter leren begrijpen. Dit begrip kan ons inzicht op het terrein van bijvoorbeeld kunst, religie, mystiek en droomanalyse aanmerkelijk verdiepen.

Deze sleuteltekst van Jung wordt in een herziene editie uitgegeven met een nieuwe, uitgebreide inleiding van Karen Hamaker-Zondag. Bovendien zijn de stukken 'De psychologie van het kindarchetype' en 'De geest in het sprookje' opgenomen.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018