amerigo
over de kunsten, reizen & boeken by Erwin Nas
C.G. Jung - Verzameld Werk

C.G. Jung
10 delen
paperback
2.918 blz
isbn 906069970X
lemniscaat
prijsindicatie € 119,95


niet meer leverbaar

Verzameld Werk

10 delen

Het 'Verzameld Werk van C.G. Jung in 10 delen' is een vertaling van het zogenaamde 'Grundwerk' dat door de Zwitserse redactiecommissie is samengesteld uit de 'Gesammelte Werke'.

Het omvat dus niet alles wat Jung heeft geschreven (zo'n 13.000 pagina's), maar alleen datgene wat als zijn meest fundamentele werk kan worden beschouwd. De teksten zijn onverkort opgenomen met de oorspronkelijke noten en illustraties.

De delen 1 tot en met 4, alsmede deel 9, zijn compilaties van diverse artikelen en boeken. Deel 5 en 6 vormen tezamen de vertaling van 'Psychologie und Alchemie', deel 7 en 8 die van 'Symbole der Wandlung'. Deel 10 is een registerband. Hieronder volgen de Nederlandse titels en de daarin opgenomen stukken.


1 Psychologie en praktijk
Psychotherapie in de praktijk
Doeleinden van de psychotherapie
Psychotherapie en levensbeschouwing
Psychotherapie in onze tijd
Kernproblemen van de psychotherapie
De therapeutische waarde van het afreageren
De praktische bruikbaarheid van de droomanalyse
Algemene gezichtspunten over de psychologie van de droom
Over het wezen van dromen
Theorie van de complexen
Algemene beschrijving van de typen
Schizofrenie

2 Archetype en onbewuste
Theoretische gedachten over het wezen van het psychische
Archetypen van het collectieve onbewuste
Het collectieve onbewuste
Het archetype en het begrip 'anima'
Psychologische aspecten van het moederarchetype
De psychologie van het kindarchetype
De geest in het sprookje
De transcendente functie
Opmerkingen over synchroniciteit

3 Persoonlijkheid en overdracht
Het ik en het onbewuste
Psychologie van de overdracht

4 Mensbeeld en godsbeeld
Psychologie en religie
Het transformatiesymbool in de mis
Antwoord op Job

5 Droom en individuatie
Eerste deel van 'Psychologie und Alchemie'

6 Verlossing in de alchemie
Tweede deel van 'Psychologie und Alchemie'

7 Libido in transformatie
Eerste deel van 'Symbole und Wandlung'

8 De held en het moederarchetype
Tweede deel van 'Symbole und Wandlung'

9 Mens en cultuur
De ontplooiing van de persoonlijkheid
De vrouw in Europa
Het huwelijk als psychologische relatie
Keerpunt van het leven
Ziel en dood
Het geweten: een psychologische zienswijze
Goed en kwaad in de analytische psychologie
Psychologie en literatuur
De dromende wereld van India
Wat India ons leren kan
Psychologie van de oosterse meditatie
Voorwoord bij de 'I Tjing'
De visioenen van Zosimos
Paracelsus als arts
Sigmund Freud

10 Aantekeningen en registers
Bibliografie
Register


Jung Verzameld Werk
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018