amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

K. - auteur & k. schrijver

De Greppel - Herman Koch
Herman Koch, De greppel, roman, 9789026332296
Als Robert Walter, geliefd burgemeester van Amsterdam, op een nieuwjaarsreceptie zijn vrouw lachend haar hoofd in haar nek ziet gooien tijdens een onderonsje met een van zijn wethouders, vermoedt hij meteen het ergste. Het ziet er toch duidelijk uit dat Sylvia, met wie hij al jaren gelukkig getrouwd is, vreemdgaat. En nog wel met die oerdegelijke wethouder die zich inzet voor het milieu en de skyline van de hoofdstad wil verpesten door het plaatsen van windmolens.

Niet veel later laat een journaliste een foto zien van een agent die tijdens een Vietnam betoging door drie demonstranten wordt toegetakeld, en ze beweert dat de burgemeester een van de demonstranten is.

Dan staat opeens zijn 94-jarige vader op de stoep van het stadhuis : hij wil Robert dringend strepen. Hij en zijn vrouw willen samen ut het leven stappen. Ze willen hun zoon niet opschepen met hun aftakeling, dus waarom het leven niet op het juiste moment beëindigen ?

De Greppel laat zien hoe een ogenschijnlijk stabiele man in korte tijd steeds verder verstrikt dreigt te raken in zijn eigen angsten en vermoedens. Of ligt het anders en ziet Robert Walter de dingen juist voor het eerst echt helder ?
Herman Koch - The Ditch, novel, 9789026332296

Robert Walter, beloved mayor of Amsterdam, sees at a New Year Reception his wife smiling during a chat with one of his councilors, he immediately suspected the worst. It looks clear that Sylvia, with whom he has for years been happily married, is cheating. And still those rock-solid alderman dedicated to the environment and ruining the skyline of the capital by placing windmills.

A journalist does not much later a picture of an agent by three protesters during a rally Vietnam bruised, and she claims that the mayor is one of the protesters.

Then suddenly his 94 - year-old father on the steps of City Hall : he wants Robert urgently stripes. He and his wife want to work ut life stages. They do not want to saddle their son with their deterioration, so why life does not end at the right time ?

The Trench shows how a seemingly stable man increasingly threatens to become entangled in a short time at his own fears and suspicions. Or is it different and Robert Walter sees things correctly the first time really clear ?

K. - auteur & k. schrijver

Karl Ove Knausgard
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018