amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

Alle dagen feest - Remco Campert

»Een machtig feest« zei Snoekie tegen Alfred. »Kom eens mee naar de keuken.« Alfred volgde hem met wankele passen.
»Ik heb vuurwerk gekocht« zei Snoekie toen ze de keuken hadden bereikt. »Je moet me helpen met aan te steken. Buiten op het weiland.«
Hun armen vol met gillende keukenmeiden baanden ze zich een weg door het feestvierenden naar buiten. Otto lag nog op de vuilnisbelt ; hij was in slaap gevallen. Ze stelden het vuurwerk op om de matras waarop hij lag.
»Ik zal even Claude halen« zei Snoekie. »Dat is een van de alleenstaande meisjes. Ze wil chansonničre worden. Ze kan geen noot zingen, maar dat hoeft niet.«
»En de anderen ? Moeten die het niet zien ?«
»Welnee« zei Snoekie. »Het is mijn feest en ik haat ze.«
Ze staken het vuurwerk aan en met hun armen om Claudes middel geslagen zagen ze hoe zich sissend en knallend een sterrenzee van licht meester maakte van Otto, die recht overeind ging zitten en verbijsterd om zich heen keek.
»Nu denkt hij dat het laatste oordeel is aangebroken« zei Snoekie.
»« »« »«
de Verhalen
Remco Campert, blz 12
Rudy Kousbroek
Parijs
A.B.C...
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018