amerigo
about arts, travel & books by Erwin Nas
Vila Pouca
kroniek van een dorp
Gerrit Komrij
hardcover, 214 blz
isbn 9023429958
9789023429951
de Bezige Bij - 2008
prijsindicatie € 15,90

bestel boekGerrit Komrij boeken

Portugal boeken
Vila Pouca - Gerrit Komrij
Gerrit Komrij [1944] woont sinds 1984 in Portugal. Na een verblijf in het noorden [in zijn roman Over de bergen uit 1990 beschrijft hij zijn ervaringen aldaar] betrekt hij in 1988 een landhuis in Vila Pouca da Biera. Een dorpje met 86 inwoners zo'n 100 kilometer ten oosten van Coimbra. Deze »kroniek van een dorp« -zoals de ondertitel luidt- bevat de bewerkte columns die hij onder de titel Vila Pouca schreef voor de achterpagina van NRC-Handelslad.

Ondanks zijn twintigjarige verblijf in het agrarische gemeenschap is Komrij een relatieve buitenstaander gebleven. Dat geeft hem de gelegenheid de wederwaardigheden van het dorp en zijn bewoners met liefdevolle afstand te bekijken en met een milde ironie te beschrijven. Komrij vertelt droogkomisch, maar zonder dedain, hoe op het oog kleine veranderingen - het vertrek van de bakker, de komst van een hotel in een oud klooster, de vestiging van meer buitenstaanders - van invloed is op het dagelijks leven van de dorpelingen.

NBD|Biblion recensie, Jan van Bergen en Henegouwen
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018