amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Verhaal gaat, deel 1 - Nico ter Linden

Nico ter Linden
schriftuitleg
paperback
280 blz
isbn 905018491X
balans
prijsindicatie € 18,50

het Verhaal gaat ...

deel 1, Verhalen van de Thora

In den beginne

Adam en Eva in het paradijs

Kan en Abel

De ark van Noach

De toren van Babel

De roeping van Abraham

Sarah en Hagar

De verwoesting van Sodom en Gomorra

De vrouw van Lot

Abraham en Melchisedek

Het offer van Isaak

Rebekka bij de bron

Jakob en Esau

Een ladder uit de hemel

Lea en Rachel

Jakobs gevecht met de engel

De meesterdromer

Jozef in de put

Juda en Tamar

De vrouw van Potifar

De dromen van de schenker en de bakker

Zeven vette en zeven magere jaren

De reis van Benjamin

Mozes in het biezen kistje

Het brandende braambos

Mozes en Aron bij de farao

Egyptische duisternis

Doortocht door de zee

Het lied van Mirjam

Reis naar het land van belofte

Veertig jaren woestijn

Het gouden kalf

De tien geboden

De tabernakel

Water uit de rots

Het manna

Mirjam melaats

De bloeiende staf van Aron

De ezel van Bileam

De strijd tegen Amalek

De twaalf verspieders

De dood van Mozes

Nico ter Linden - Het verhaal gaat ..., deel 1, de verhalen van de Thora
Balans Uitgeverij, 2003, isbn 905018491X, 9789050184915

<<       >>
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018