amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken


Nico ter Linden
bijbeluitleg
paperback
280 blz
isbn 9050184952
balans
prijsindicatie € 18,50

het Verhaal gaat ...

deel 5, de Geschriften

Met deel vijf van 'het Verhaal gaat ...' sluit Nico ter Linden zijn hervertelling van het Oude Testament af.

Het bevat de zogenoemde Geschriften, een kleurrijke verzameling prachtige bijbelboeken zoals Psalmen, Job, Prediker, Ruth, Esther, DaniŽl, Hooglied en de Klaagliederen.

Proza en poŽzie van eeuwen geleden komen opnieuw tot leven en waar nodig verheldert de auteur de passages die uitleg behoeven.

Psalmen

Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten ?

De Heer is mijn herder

Zoals een hinde smacht naar waterbeken

Ik hef mijn ogen op naar de bergen

Uit de diepten roep ik tot u

Aan Babels stromen

Spreuken

Vrouwe Wijsheid

De proloog in de hemel

Job op de mestvaalt

De drie vrienden van Job

Jobs aanklacht

Het antwoord uit een storm

Job verootmoedigt zich

Het Hooglied

Ruth, de Moabitische

Arenlezen achter de maaiers

Het waagstuk in de nacht

Klaagliederen

Prediker

IJdelheid der ijdelheden

Esther wordt koningin

Haman roept

Een reus met lemen voeten

In de vurige oven

Een teken aan de wand

DaniŽl in de leeuwenkuil

Ezra en Nehemia

De herbouw van de tempel

Met troffel en zwaard

Kronieken

Barmhartige Samaritanen

Nico ter Linden - Het verhaal gaat ..., deel 5, de geschriften
Balans Uitgeverij, 2003, isbn 9050184952, 9789050184953

<<       >>
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018