amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Verhalen van Lucas en Johannes

het Verhaal gaat ...

deel 6, Verhalen van Lucas en Johannes

Met deel zes van het Verhaal gaat ... voltooit Nico ter Linden zijn magnum opus: de hervertelling van de bijbelse verhalen, doorweven met de broodnodige uitleg.

In dit laatste deel keert Ter Linden terug naar het Nieuwe Testament. Eerst vertelt hij de verhalen van Lucas zoals deze die neerschreef in zijn evangelie en in het daaropvolgende boek Handelingen.

Daarna komt de auteur bij het evangelie van Johannes en het fascinerende boek waarmee de bijbel besluit : Openbaringen. Dit is bij uitstek een geschrift dat om uitleg vraagt.

Opnieuw slaagt Ter Linden erin de bijbel dichtbij te brengen en de verhalen te laten spreken.
Nico ter Linden
religie
paperback
340 blz
9050184979
balans
prijsindicatie € 22,50

inhoud deel 6

De verhalen van Lucas

Het evangelie

Het boek handelingen

De verhalen van Johannes

De openbaring van Johannes

Epiloog

Over de bijbel

Verantwoording

Overige bronnen, bronnen van citaten, noten

verhalen van deel 6

Elisabeth & Zacharias

De geboorte van Jezus

Simeon & Anna

Twaalfjarige Jezus

De jongeling van Naïn

De barmhartige Samaritaan

Martha & Maria

De rijke dwaas

Het verloren schaap

Onrechtvaardige rentmeester

Tien melaatsen

Faizeeër en tollenaar

Zacheüs

Emmaüsgangers

Hemelvaart

Pinksteren

Ananias & Saffira

Stefanus

Simon de tovenaar

Eunuch uit Morenland

Bekering van Saulus

Cornelius & Petrus

Het verhaal gaat ... - Nico ter Linden, deel 6, de verhalen van Lucas en Johannes
Balans Uitgeverij, 2003, isbn 9050184979, 9789050184977

<<       >>
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018