Nico ter Linden - Het verhaal gaat ...

Nico ter Linden - Het verhaal gaat ..., deel 1, de verhalen van de Thora
Balans Uitgeverij, 2003, isbn 905018491X, 9789050184915

Minpuntje van deze mooie serie boeken is dat het moeilijk zoeken is. Op achterzijde van het omslag van deel 1 staat een opsomming van opgenomen verhalen. Hierin lees ik Het lied van Mirjam. Het lied van Mirjam staat echter niet in de inhoudsopgave. Het lied van Mirjam staat ook bekend als Het lied van Mozes bij de Rietzee, ook onvindbaar in de inhoudsopgave.

Bij de serie van 7 delen is ook een Wie, Wat, Waar verschenen. Een boekje van 63 pagina's dat als register fungeert. Onder Wie : Mirjam 1 : 201, 206, 210, 227, 228, 278, 279.

Op pagina 227 en 228 lees ik :

Bevrijd van de farao en zijn legermacht, ontkomen aan de dood, zongen Mozes en de IsraŽlieten een lied :

Looft de Heer, want hij is hoog verheven
het paard en zijn ruiter stortte hij in zee

en Mirjam, Mozes' zuster, sloeg op de tamboerijn, terwijl de vrouwen haar in een reidans volgden :

Looft de Heer, want hij is hoog verheven
het paard en zijn ruiter stortte hij in zee.

Daarmee eindigt dit paasverhaal zoals het begon.

Het verhaal gaat ... - Nico ter Linden, deel 2, het verhaal van Marcus en het verhaal van MattheŁs
Balans Uitgeverij, 2003, isbn 9050184928, 9789050184922


Nico ter Linden - Het verhaal gaat ..., deel 3, de verhalen van Richters en Koningen
Balans Uitgeverij, 2003, isbn 9050184936, 9789050184939


Het verhaal gaat ... - Nico ter Linden, deel 4, het getuigenis van IsraŽls profeten
Balans Uitgeverij, 2003, isbn 9050184944, 9789050184946


Nico ter Linden - Het verhaal gaat ..., deel 5, de geschriften
Balans Uitgeverij, 2003, isbn 9050184952, 9789050184953


Het verhaal gaat ... - Nico ter Linden, deel 6, de verhalen van Lucas en Johannes
Balans Uitgeverij, 2003, isbn 9050184979, 9789050184977


Naar Johannes' overtuiging komt Jezus niet zomaar uit de lucht vallen, hij staat in een lange geschiedenis, welbeschouwd heeft hij zijn oorsprong Ľin den beginneę.

Wie het verhaal van Jezus wil vertellen, moet beginnen bij wat God in beginsel voor ogen stond toen hij aarde en hemel schiep, hij moet het levendmakende, scheppende woord van God in herinnering roepen.

In den beginne was het Woord. God sprak Er zij licht en er geschiedde licht. Mťt dat hij sprak was het er, zijn woord was daad, zijn daad was woord, zeggen en doen zijn bij God ťťn. En het woord is Schrift geworden, want IsraŽl heeft Gods woorden en daden - zoals zij dachten te hebben gehoord en gezien - zorgvuldig opgeschreven in een boek : de Thora.

Uit die geloofsbron heeft Jezus geput in leven en in sterven, en wie hem wil verstaan moet putten uit diezelfde bron.

Het verhaal gaat ... - Nico ter Linden, deel 6, blz. 190.register : Wie wat waar - Register op alle delen, isbn 9050186203

<<       >> Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018