amerigo
about arts, travel & books by Erwin Nas
Jeugd van Jezus - Lorber

Jakob Lorber
levensbeschouwing
gebonden
462 blz
isbn 9065560599
de ster
prijsindicatie € 21,95

bestel boek

De Jeugd van Jezus

Het Jacobus-evangelie

Dit indrukwekkende en omvangrijke boek behandelt de geboorte en jeugd van Jezus. Het in 1843 en '44 aan de schrijver gedicteerde werk begint bij het moment 'dat Jozef Maria tot zich nam'.

Uitvoerig aan de orde komen de ontmoeting van Jozef en Maria, hun huwelijk, de oproep van keizer Augustus en de geboorte van Jezus in Bethlehem. Tot in detail worden ook de vlucht naar Egypte, de feestmaaltijd bij Cyrenius en het bezoek aan Jonathan beschreven. De innerlijke stem dicteerde Lorber verder over de wonderen van Jezus in Egypte, de terugkeer naar Nazareth en de wonderen die Jezus daar verrichtte.

Het Jacobusevangelie werd in 325 na Christus door de kerkvaders beoordeeld als 'van onzekere oorsprong'; de authentieke tekst was niet meer te achterhalen, zodat zij waren aangewezen op de vele in omloop zijnde en vaak sterk afwijkende kopieŽn. Als apocriefe tekst werd deze niet opgenomen in de canonieke geschriften. Dat het evangelie als zodanig echter bestaan heeft, bewijzen de commentaren en vermeldingen van de martelaar Justinus, de geleerde Origines en van Eusebius, de 'vader der kerkgeschiedenis' (265 - 339 n.Chr.).

Dit is een uniek verslag, dat de figuur Jezus in een ander licht plaatst en ons informeert over die perioden in Jezus' leven, waarover in de bijbel weinig te lezen is.

boeken over Jezus van Nazareth
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018