amerigo
over de kunsten, reizen & boeken by Erwin Nas
Jakob Lorber - Schrijfknecht van God

Karl Gottfried Ritter von Leitner
biografie
paperback
80 blz
isbn 9065564810
de ster
prijsindicatie € 8,95

bestel boek
boeken van Jacob Lorber

Jakob Lorber

Schrijfknecht van God

De in zijn tijd zeer bekende dichter Karl Gottfried Ritter von Leitner uit Graz (1800- 1890) behoorde tot de nauwste vriendenkring van Jakob Lorber, met wie hij bijna vijfentwintig jaar lang vriendschappelijk omging.

Hij werd dan ook Lorbers biograaf en beschrijft diens schrijfwerk als volgt: 'Haast iedere dag begon hij al 's morgens voor zijn ontbijt, dat hij in zijn ijver niet zelden onberoerd liet staan, aan zijn schrijfwerk, dat de hoofdtaak van zijn bestaan bleef.

Daarbij zat hij aan een klein tafeltje - in de winter dicht bij de kachel - en schreef geheel in zichzelf gekeerd, tamelijk snel, maar zonder ooit een pauze in te lassen om na te denken of om een passage uit het geschrevene te verbeteren, als iemand die door een ander iets gedicteerd krijgt.

Verschillende malen deelde hij mee, als hij hierover sprak, dat hij tijdens het luisteren naar de stem die tot hem sprak ook de visuele aanschouwing kreeg van wat hij hoorde. Volgens hem kon hij hetgeen hij innerlijk vernam echter nog gemakkelijker meedelen, wanneer hij het aan iemand anders mondeling kon doorgeven. En inderdaad dicteerde hij enkelen van zijn vrienden aparte gedeelten, ja zelfs gehele werken van enkele honderden pagina's.

Daarbij zat hij naast de schrijver, rustig voor zich uitkijkend, nooit haperend in de stroom van zijn woorden en zonder ergens een gedeelte van een zin of ook maar een enkele uitdrukking te veranderen. En wanneer zijn dicteren door toevallige omstandigheden voor een korte of langere tijd, of zelfs voor dagen en weken werd onderbroken, was hij in staat om het tot dan toe geschrevene, zonder daarvan meer dan ongeveer de laatste woorden of zinnen te hebben nagelezen, meteen in de juiste samenhang voort te zetten.'

Aan een vriend schreef Lorber in het jaar 1858 over de in hem sprekende geestelijke bron, die hij als de stem van Jezus Christus, het levende woord van God beschouwde: 'met betrekking tot het innerlijk Woord, hoe men dat verneemt, kan ik, voor mijzelf sprekend, slechts zeggen dat ik het heiligste Woord van de Heer steeds in de streek van het hart hoor, als een hoogst heldere gedachte, licht en zuiver, als uitgesproken woorden. Niemand, al staat hij nog zo dicht bij me, kan iets van een of andere stem horen. Voor mij klinkt deze genadestem echter niettemin helderder dan iedere nog zo luide materiële toon. - Dat is echter ook alles wat ik u op grond van mijn ervaring kan zeggen. - '
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018