amerigo
about arts, travel & books by Erwin Nas
Divan van de Tamarit - Lorca

F. Garcia Lorca
poŽzie
paperback
80 blz
isbn 9029065737
9789029065733
Meulenhoff
prijsindicatie € 18,75

bestel boek

Divan van de Tamarit

en andere gedichten

In dit vijfde deel van Lorca's vertaalde poŽzie is de rijpe dichter aan het woord. In het spoor van Dichter in New York werkte Lorca aan een cyclus die onvoltooid is gebleven en waarvan de vier gedichten 'Aarde en Maan' overbleven.
Lorca's late poŽtische productie is niet zo omvangrijk, maar kwalitatief uiterst zuiver. In de DivŠn van de Tamarit (1931-1934) boort de dichter Arabische thema's en vormen aan rond de triade liefde, dood en kunst.

In elf van de negentien sonnetten brengt hij beelden en figuren onder uit zijn homoseksuele relaties. In de zes Galicische gedichten vermengt Lorca volkse tradities en natuurlyriek. De oden zijn gebouwd op raadselachtige beeldspraak die in een vrij traditionele vorm is gegoten. De langste van de oden, die voor Salvador DalŪ, is een monument van vriendschap en een reflectie op het modernisme in de (schilder)kunst.

Deze poŽzie getuigt van een voldragen meesterschap: Lorca's diepste thema's en zijn eigenzinnige beeldentaal zijn tot een eenheid vervlochten.

De gedichten werden vertaald door Bart Vonck, die er ook een nawoord en aantekeningen bij schreef.


meer boeken over Garcia Lorca
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018