amerigo.nl

Nagieb Mahfoez

Waar de woestijn begint, staat het grote huis. Achter hoge muren woont de Gabalawi, de stamvader van de wijk. Sinds lange tijd heeft niemand hem gezien, maar zijn onzichtbare hand stuurt het lot van zijn kinderen en kleinkinderen. Toch kan hij niet voorkomen dat criminele elementen de wijk steeds weer onveilig maken met hun geweld en onderdrukking.

Kinderen van Gebelawi

Hun inkomens gaan grotendeels op aan uitgaven waarmee de familie de schijn van welstand ophoudt.

Begin en eind