amerigo.nl


»Ik heb altijd geweten, dat ik je op een dag zou ontmoeten. Woon je in Amsterdam
»Ja.«
»Ik sinds een paar jaar in Eindhoven.« Toen hij bleef zwijgen, vroeg zij : »Wat doe je van je vak, Tonny ?«
»Ik ben anasthesist.«


de Aanslag - Harry Mulisch, 12de druk, 1983, 237
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018