amerigo
over de kunsten, reizen & boeken by Erwin Nas
Occulte Woordentolk - Purucker

De Occulte Woordentolk

Elke tak van studie heeft zijn eigen speciale terminologie en de theosofie vormt daarop geen uitzondering. G. de Puruckers 'Occulte Woordentolk' voorziet in de behoefte aan een betrouwbare gids op dit gebied.

Als groot kenner van zowel westerse als oosterse talen en filosofieën was De Purucker bij uitstek bevoegd om de vele vreemde woorden, die zo veelvuldig in theosofische en verwante geschriften worden aangetroffen, te verklaren; en, wat nog belangrijker is, de geestelijke betekenis uiteen te zetten van onderwerpen zoals karma, reïncarnatie, planetaire en solaire cyclussen, en de evolutionaire pelgrimstocht van de mens.

De Occulte Woordentolk is niet alleen een waardevolle handleiding, maar ook een bondige en betrouwbare gids bij de studie van De Mahatma Brieven en 'De Geheime Leer'.

Een willekeurige keuze uit de ruim 300 woorden geeft een beeld van de uitgestrektheid van het terrein van de behandelde onderwerpen: Astraal lichaam, Avatâra, Bodhisattva, Dharma, Keten van Hermes, Hypnotisme, Mânasaputra's, Prâna, Reïncarnerende ego, Skandha's en Yoga.

Dr. Gottfried de Purucker werd geboren in 1874 in Suffern, New York, als zoon van een vooraanstaande Anglicaanse predikant, die enige jaren dit ambt vervulde bij de Amerikaanse Kerk in Genève.

De Purucker, die zijn opleiding genoot aan het Collège de Genève en bij privé-leraren, specialiseerde zich in het Hebreeuws, Latijn en Grieks, als voorbereiding op het predikantschap. Zijn nadere kennismaking met de geschriften van de eerste Kerkvaders bevredigde hem echter niet. Hij wendde zich tot de theosofie met haar verstrekkende interpretatie van alle religieuze en filosofische stromingen, en tot de oosterse literatuur, en bekwaamde zich in het Sanskriet.

Zijn grootste bijdrage aan het westerse denken was zijn verhelderend commentaar op de filosofische grondbeginselen die werden verkondigd door H.P. Blavatsky. Van 1929 tot zijn dood in 1942 was G. de Purucker internationaal hoofd van de Theosophical Society.
G. de Purucker
spiritualiteit
gebonden, 206 blz
isbn 9070328054
9789070328054
Tupa - 1995
prijsindicatie € 12,50
bestel boek
G. de Purucker   H.P. Blavatsky   spiritualiteit   theosofie
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018