amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Mens en evolutie
evolutie
G. de Purucker
hardcover, 379 blz
isbn 9070328070
9789070328078
Theosophical University - 1992
prijsindicatie € 17,50

bestel boekG. de Purucker boeken
Mens en evolutie - G. de Purucker
De evolutie van het heelal en van de mens is geen blind, mechanisch verlopend proces, zoals de darwinisten beweerden, maar een door goddelijke intelligentie geleid plan ter ontplooiing van al het bestaande. De auteur, van 1929 tot aan zijn dood in 1942 leider van het Theosofisch Genootschap, poogt in dit boek moderne ontdekkingen op natuurwetenschappelijk en archeologisch terrein te plaatsen binnen een alomvattende theosofische visie op de evolutie. De gegevens die hij daarvoor gebruikt zijn gedateerd, - de oorspronkelijke uitgave stamt van 1929. Dit bezwaar wordt ondervangen door twee toegevoegde bijdragen van hedendaagse theosofen. Een voor een goed begrip van de theosofische beschouwingswijze nogal fundamenteel boek.

NBD|Biblion recensie, H.C. Stoffels
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018