amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Bron van het Occultisme - Purucker

Bron van het Occultisme

Zoals onecht goud ons de zekerheid geeft dat er echt goud bestaat, zo bevestigt duisternis het bestaan van licht. Veel oprechte zoekers naar waarheid worden in verwarring gebracht door het grote aanbod pseudo-occulte en quasi-metafysische praktijken.

Hoe kan men weten wat geestelijk gezond en occult betrouwbaar is in de veelheid van halve waarheden die in deze tijd zo ruim voorhanden zijn ? De »Bron van het Occultisme« wijst daarin de weg.

Niet alleen geeft G. de Purucker het occultisme zijn oorspronkelijke zuiverheid terug, maar in de wijze waarop hij de oude waarheden, die eens algemeen werden geëerd, weergeeft, herschept hij de atmosfeer die kenmerkend is voor de discipline en het onderricht van de Mysteriecentra. Ooit vormden die de geestelijke kern van de grote beschavingen uit het verleden.

Dit boek is een moderne interpretatie van de oude universele wijsheid, gebaseerd op »De Geheime Leer« Blavatsky.
G. de Purucker
occultisme
gebonden, 830 blz
isbn 9070328356
9789070328351
Tupa - 2006
prijsindicatie € 32,50
bestel boek
G. de Purucker   Geheime Leer   H.P. Blavatsky   spiritualiteit   theosofie
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018