amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Beginselen van de Esoterische Filosofie
subtitel
G. de Purucker
hardcover
isbn 907032847X
9789070328474
Theosophical University - 1998
prijsindicatie € 32,50

bestel boekG. de Purucker boeken
Beginselen van de Esoterische Filosofie - G. de Purucker
Terwijl H.P. Blavatsky's »Geheime Leer« in brede kring wordt gezien als de voornaamste theosofische bron, vinden veel mensen de inhoud ervan nogal overweldigend.

Dit boek voorziet in de behoefte aan een duidelijke toelichting van Blavatsky's meesterwerk. Het bevat een reeks lezingen die in besloten kring werden gehouden. Na toelichting van de drie fundamentele grondstellingen waarop Blavatsky's boek is gebaseerd, geeft De Purucker commentaar op belangrijke passages uit dit werk.

Als de lezer de »Beginselen« heeft bestudeerd, beschikt hij over een allesomvattende schets van de ontstaansgeschiedelis van de kosmos en van de mens.

Wie een vergelijkende studie van religies maakt, zal veel bewijsmateriaal aantreffen dat het standpunt ondersteunt dat de wijsheidstraditie uit de oudheid eens het »gemeenschappelijke erfgoed van de mensheid« was.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018