amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Esoterische Traditie - Purucker

De Esoterische Traditie

De basisgedachten in »De Geheime Leer« van Blavatsky omvatten de beginselen van een wijsheid die veel ouder is dan de veda's van India, de oudste geschriften ter wereld. Deze wijsheid wordt hier door de schrijver uiteengezet. De grote vooruitgang in het wetenschappelijke en religieuze denken over de mens en het heelal sinds de tijd van Blavatsky vormen de achtergrond voor de toelichting in dit boek.

Dit boek is een esoterische interpretatie van de Oude Wijsheid waarop de »Geheime Leer« van alle tijden - en van H.P. Blavatsky's gelijknamige meesterwerk - is gebaseerd.

Het bestrijkt een breed terrein :

Sterren- en zonnestelsels, onzichtbare werelden en hun bewoners, de heilige planeten, wie zijn de Goden?, occulte fysiologie, het chelaschap, meditatie, yoga, paranormale vermogens, Christussen, Boeddha's, Bodhisattva's, wat gebeurt er tijdens de slaap en de dood, ethica, karma, erfelijkheid, voortplanting en ruimte en tijd.

Maar het boek is meer dan een presentatie van de leer en richt zich tot allen die de onderlinge verbondenheid zien van het menselijke lot met het kosmische plan ; die intuïtief beseffen dat de pelgrimstocht van de mens zich uitstrekt over vele, vele levens op deze aarde, zodat in de loop van de tijd de ziel de god die zij in zich besloten houdt, naar buiten kan brengen.
G. de Purucker
esoterie
gebonden, 754 blz
isbn 9070328550
9789070328559
Tupa - 2001
prijsindicatie € 36,00
bestel boek
christendom   de Geheime Leer   esoterie   G. de Purucker   mystiek  
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018