amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Revelaties, Gesprekken met en over Gerard Reve

Tom Rooduijn
gesprekken
paperback
isbn 9054291613
conserve
prijsindicatie € 18,95


bestel boek

Revelaties

Gesprekken met en over Gerard Reve

In 'Revelaties' haalt Tom Rooduijn herinneringen op aan de ontmoetingen die hij gedurende 25 jaar had met Gerard Reve. Het eerste vraaggesprek vond plaats in Weert, de laatste gesprekken volgden op de openhartige interviews die hij met de volksschrijver hield voor een documentaire in 1998.

In de tussenliggende jaren maakte Rooduijn voor uiteenlopende media een aantal portretterende interviews met de schrijver, diens vriend en raadsman Joop Schafthuizen en voor korte of langere tijd nauw betrokken bij de schrijver.

In dit boek wordt een beeld geschetst van de schrijver in zijn gloriedagen; Reve vertelde de auteur van dit boek in zorgvuldig gekozen bewoordingen over zijn drijfveren, religieuze inspiratie en revisme. Maar ook laat dit boek de keerzijde zien: Reve blikte vrijmoedig terug op zijn jeugd, zij gevecht met medicijnen en koning alcohol en de worstelingen die aan zijn erkenning als homoseksueel, katholiek en romantisch-decadent schrijver vooraf gingen.

In zijn late jaren komt een andere Gerard Reve tevoorschijn: mild, beschouwend en terugvallend op een van lieverlede krimpend repertoire. Door Reve’s groeiende hulpbehoevendheid neemt zijn afhankelijkheid van levensgezel Schafthuizen toe. 'Revelaties' beschrijft de kentering die zich in het leven van Reve en zijn vriend heeft voltrokken, culminerend in het niet uit handen van de Belgische koning ontvangen van de Grote Prijs der Nederlandse letteren.

Tom Rooduijn baseerde dit boek op vraaggesprekken met Gerard Reve en Joop Schafthuizen voor de Haagse Post en NRC Handelsblad en interviews met Reve voor NRC Handelsblad, Nieuwe Revu, VARA-radio en AVRO-televisie. Voorts bevat deze bundel een aantal niet eerder gepubliceerde stukken.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018