amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Grote Boek der Apokriefen - Slavenburg

Het Grote Boek der Apokriefen

geheime vroegchristelijke teksten

»Een magiër wordt boven Rome door Petrus uit de lucht gehaald
Judas krijgt een bijzondere opdracht
Jezus leert een weg naar vrede en geluk
Christus bezoekt het dodenrijk ...«

In de eerste eeuwen van het christendom werd er veel geschreven : evangeliën, brieven, openbaringen, [ver]handelingen en andere teksten. Slechts enkele daarvan zijn opgenomen in het Nieuwe Testament, dat werd samengesteld toen er al sprake was van een door de orthodoxie gevormde leer.

Veel inspirerende en vaak ontroerende geschriften, getuigenissen van een indringende spiritualiteit, zijn toentertijd door de kerk vernietigd. Een deel van deze boeiende literatuur is teruggevonden.

In dit boek zijn al die »geheime« teksten gebundeld. Het is daarmee de eerste vrijwel complete uitgave van alle apokriefe geschriften uit de eerste vier eeuwen in de Nederlandse taal.

De eerste vrijwel complete uitgave van alle apokriefe geschriften uit de eerste vier eeuwen in de Nederlandse taal.

Jacob Slavenburg is cultuurhistoricus en auteur van toonaangevende werken over het vroegste christendom. Hij is mede-vertaler van de Nag Hammadi-geschriften in het Nederlands.
Jacob Slavenburg
esoterie
hardcover
1.200 blz
isbn 9020203576
9789020203578
prijsindicatie € 55,00
GgGgG bijbel christendom esoterie Jacob Slavenburg BbBbB
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018