amerigo
over de kunsten, reizen & boeken by Erwin Nas
Pallieter - Felix Timmermans

Pallieter

Felix Timmermans

In die eerste Lieve Vrouwekensdagen was de lente ziek. De zon bleef weg en klaterde maar van tijd tot tijd, zo door een wolkenholleken, een bussel licht op de gele boterbloemen. Het verse groen dat zij langs alle kanten geweldig uit den grond, de bomen en het water had gezogen, zat er ongeduldig naar te wachten.
      Pallieter zei, met een scheven mond van bitterheid :
      »'t Spel is nor de knoppe ! ...«
      Maar in de avond van dezen dag was de volle maan, rood lijk een blozenden appel, uit de wolken gebroken en een dunne nevel was lijk een fijn gaas op de Nethe en de beemden komen staan. Zie, als Pallieter dat zag maakte hij met speeksel zijn wijsvinger nat, stak hem in de lucht en als hij voelde dat zijn vinger koel werd langs den zuiderkant, schoot hij in een luiden lach, rolde spertelend in het gers en zong in den stillen avond dat het klonk tot over de Nethe :
Aan Marieke Janssens, mijne vrouw
»Die mi morghen wecken zal
dat salder wesen die nachtigal
    die nachtigale soete ;
ick wille dan gaen in genen dal
die suvere bloemen groeten ...«
bron : Omnibus Felix Timmermans, Amsterdam, 1959, P.N. van Kampen
boeken - literatuur - streekroman
Belgie
Frankrijk
Nederland
mei
<<   Felix Timmermans   >>
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018