amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

Katherine Tingley

Katherine Tingley hield indrukwekkende toespraken, gebaseerd op eigen ervaring, esoterisch inzicht, gezond verstand en een enorme liefde voor de mensheid.

De Goden Wachten op Ons

Goden Wachten op Ons
Ze laat het licht van de theosofie schijnen op de betekenis van toneel, muziek, het gezinsleven en tal van maatschappelijke problemen.

Theosofie, Pad van de Mysticus

Katherine Tingley werd op 6 juli 1847 geboren in Newbury, Massachusetts. Tijdens haar liefdadigheidswerk in een door haarzelf opgezette hulppost voor daklozen en hulpbehoevenden, in de bittere kou van een winters New York, sprak Judge haar aan.

Katherine Tingley

Katherine Tingley
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018