amerigo
over de kunsten, reizen & boeken by Erwin Nas
Mijn ontmoeting met het nieuwe Testament - Weinreb

Friedrich Weinreb
levensbeschouwing
paperback
162 blz
isbn 9065561242
de ster

bestel boek

Mijn ontmoeting met het nieuwe Testament

In dit boek vertelt prof. F. Weinreb hoe hij met het Nieuwe Testament in aanraking is gekomen. Openhartig beschrijft hij in hoeverre het oude joodse weten, gedeeltelijk onbewust, vanuit zijn opvoeding, milieu en traditie, in zijn levensinstelling doorwerkt. De Bijbel speelt daarbij een beslissende en eenmalige rol. Vanuit deze achtergrond maakt hij kennis met het Nieuwe Testament.

Het ligt niet in zijn bedoeling om naar aanleiding van deze ontmoeting een bepaalde exegese te geven - daarvan zijn er naar zijn mening al teveel en iedere kerk of sekte meent de enig juiste in bezit te hebben - en ook niet om deze of gene constructie gelijk te geven.

Weinreb ervaart zichzelf en ieder mens in wezen als een bewoner van twee werelden: 'Want mijn omgeving, het leven met de volkeren, is de ene wereld, en mijn intieme ik is de andere. En ik zie ze niet als tegenstrijdig, ik voel niets voor compromissen.'

In dit boek gaat het er Weinreb dus niet om zijn leven te beschrijven, doch veeleer 'om iedereen ook zijn eigen leven te laten herkennen. En daarmee te zien, dat het het leven is, dat de mens als van God komend, door God geschapen, steeds weer met verrassing onderkent.'
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018