amerigo
about arts, travel & books by Erwin Nas
Alles over Tristan - Wieringa

Tommy Wieringa
roman
paperback
240 blz
isbn 9023400275
de bezige bij
prijsindicatie € 17,90

Alles over Tristan

Precies achtentwintigenhalf jaar na de dood van de beroemde dichter Viktor Tristan krijgt Jakob Keller, universitair docent, de eervolle opdracht zijn biografie te schrijven. De biografie zal samen met een buste en een uitgave van het verzameld werk worden gepresenteerd op de dertigste sterfdag van de dichter.

Keiler vertrekt naar de havenstad Mercedal, waar de dichter werd geboren en de eerste drieëntwintig jaren van zijn leven doorbracht. Viktor Tristan, de poète maudit die op het eiland Lago voor zijn dertigste stierf onder nooit opgehelderde omstandigheden, blijft hem ontglippen in het biografisch labyrint.

Tristans erfenis: twee dichtbundels die de poëzie ontredderd achterlieten en haar aanzien voorgoed zouden veranderen. Keiler ontdekt dat Tristans leven een zorgvuldige oefening in mystificaties was.

Maar Tristans oude vrienden die hun grijzige dagen slijten op het terras van café Colonial, zijn niet bereid hem te helpen bij de ontrafeling daarvan, zodat Keiler zelf moet uitvinden waarom de briljante jonge dichter voorgoed vertrok terwijl hij juist naam begon te maken. De biograaf zit zijn held steeds dichter op de huid en ontdekt wat er overblijft nadat de leugens en de mystificaties zijn ontsluierd.

'Alles over Tristan' is een boek vol leugens, bedrog en verraad, maar vertelt vooral wat er gebeurt als de zucht van de mens naar heldenverering gefnuikt wordt door een held die iedereen telkens ontglipt.
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018