amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Thomas van Aquino, over de Tien Geboden - Carlo Leget

Over de Tien Geboden

Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Carlo Leget

Thomas van Aquino [1224-1274] is bekend om zijn heldere analyses, fijnzinnige onderscheidingen en systematische wijze van argumenteren.

Minder bekend is dat deze grote denker in de eerste plaats een predikheer was, die naast het uitleggen van de heilige Schriften het bediscussiëren van vraagstukken, het preken tot taak had.
In zijn preken leren we Thomas kennen als een geïnspirerred gelovige uit de dertiende eeuw die de rijkdom van de christelijke traditie aan zijn studenten overdraagt.

De thema's uit zijn grote werken komen hier in een notendop terug, maar nu concreter en toegankelijker.
Thomas van Aquino
theologie
paperback, 112 blz
isbn 9021137763
9789021137766
meinema
bestel boek
filosofie
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018