amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Sleutel tot zelf-bevrijding - Beerlandt

De sleutel tot zelf-bevrijding

psychologische oorsprong van 1100 ziekten

Het is geweten dat de psyche en emoties een zeer belangrijke rol spelen bij het ontstaan én de genezing van ziekten. Dit veelgeprezen naslagwerk ontsproot uit de wijsheid en uitzonderlijke begaafdheden qua psychologisch aanvoelen van Christiane Beerlandt.

Het boek beschrijft zeer diepgaand, in een voor iedereen begrijpelijke taal, de psychische, emotionele oorsprong van ongeveer 1100 ziekten [van buikpijn tot griep, van allergieën tot kanker]. Het beschrijft ook de symbolische, psychologische betekenis van de verschillende lichaamsdelen en organen [neus, oren, hersenen, lever, darmen, knie, nagels, enz.].

Christiane Beerlandt toont ons hoe het ontstaan, de oorsprong van ziekte zich niet afspeelt op het louter stoffelijk-lichamelijke niveau: de kiem, de wérkelijke oorzaak waarom men een bepaalde ziekte ontwikkelt, waarom de ene mens wel en de andere niet vatbaar is voor dit of dat virus, bevindt zich op het psycho-emotionele vlak. Begrijpen we dit goed, dan kunnen we de oorzaak opheffen zodat genezing kan plaatsgrijpen.

De auteur zegt niet: »Mens, neem geen geneesmiddelen, neem geen kruiden, enz.«, maar wel: »Of je nu geneest met of zonder hulpmiddelen van buitenaf, het is belangrijk dat je tegelijkertijd aan jezelf werkt om het onderliggende psycho-emotionele probleem op te lossen.« Pas dan kan fundamentele genezing plaatsvinden.

Onder de vele bestaande boeken die handelen over het verband tussen psyche en gezondheid neemt dit werk op wereldvlak een unieke plaats in, niet alleen wegens zijn praktische bruikbaarheid, maar ook en vooral door zijn inhoudelijke waarde, diepgang en oorspronkelijkheid.

De warm-menselijke teksten spreken rechtstreeks tot het hart en willen het meest positieve, het levende in een mens, naar boven halen. De merkwaardige ontstaanswijze van dit werk maakt dat het met geen ander te vergelijken is: de auteur keert zich binnenwaarts om spontaan wijsheid te putten uit haar innerlijke Bron.

Geen andere informatie of enig opzoekingswerk, noch observatie liggen aan dit boek ten grondslag. De ervaring heeft geleerd dat lezers vaak verrast zijn door de raakheid en juistheid van de tekst die handelt over hum lichamelijke klacht of ziekte, en dat door dit inzicht en de wil om hieraan te werken onvermoede, zelfgenezende krachten geactiveerd worden.

Ook voor een groot en steeds groeiend aantal artsen, gezondheidswerkers en wetenschappers die verder willen kijken dan het louter rationeel-lichamelijke is dit werk, dat hiermee al aan zijn tiende druk toe is en in verschillende talen werd vertaald, een onschatbare informatiebron geworden om hun patiënten te helpen op een diep-psychisch niveau.

Hiernaast bevat het boek een eerste deel waarin Christiane Beerlandt ons via haar levensfilosofie waarachtige bouwstenen aanreikt voor een nieuwe wereld waarbinnen de mens zich kan bevrijden van alles wat met fatalisme, emotionele trauma's, depressie, lijden en ziekten, sektevorming, indoctrinaties... te maken heeft.

De auteur laat ons kennismaken met een vernieuwende, blije en optimistische levensfilosofie die praktische oplossingen wil bieden op de weg naar steeds meer vreugde, geluk en gezondheid.

»Je kan van iedereen leren, maar vorm tenslotte zelf je eindbesluit. Volg niemand, wees trouw aan jezelf«.
Christiane Beerlandt
gezondheid
gebonden
1088 blz
isbn 907584932X
isbn 9789075849325
Petiet Uitgeverij
prijsindicatie € 54,00
gezondheid
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018