amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Johannes aan het woord - Danneels

Johannes aan het woord

Met JOHANNES AAN HET WOORD wil kardinaal Danneels de lezer op weg zetten om het Johannesevangelie op een zeer bijzondere manier te lezen. Want de Schrift is niet alleen bestemd om te begrijpen, maar ook om ervan te leven, om ons hart te doen branden, zoals bij de leerlingen van Emmaüs. Hij volgt daarbij de leeswijze van de lectio divina.

Eerst moet je de tekst aandachtig lezen, langzaam, lettend op elk woord.

Dan volgt de meditatio, het "herkauwen" van de tekst aan de hand van een bescheiden commentaar. Dit commentaar is een "upgraden" van de tekst in twee richtingen: naar het geheel van de Schrift, met verwijzingen naar het Oude en het Nieuwe testament. En naar het leven van de christen van nu.

Het belangrijkste is echter de derde stap: de oratio. De lectio divina is niet af als ze niet tot gebed brengt.

Met dit biddende commentaar volgt kardinaal Danneels de ontdekkingstocht van Johannes op de voet. Een betere gids kan men zich niet wensen.

Kardinaal dr. Godfried Danneels studeerde aan de KU Leuven en de Gregoriaanse Universiteit in Rome. Hij doceerde aan het Grootseminarie te Brugge en aan de Leuvense faculteit godgeleerdheid. In 1979 benoemde Paus Johannes Paulus II hem tot Aartsbisschop van Mechelen-Brussel. In 1983 werd hij Kardinaal. In 2002 ontving Danneels een eredoctoraat van de Theologische Faculteit Tilburg vanwege zijn grote verdiensten op het vlak van pastoraat en spiritualiteit.
Godfried Danneels
godsdienst
gebonden
277 blz
isbn 9030410582
9789030410584
Gooi & Sticht
prijsindicatie € 22,50
inspirerende auteurs
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018