amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Dialectiek van de secularisering
over rede en religie
Jürgen Habermas
Joseph Ratzinger
paperback
222 blz
isbn 9086870481
9789086870486
prijsindicatie € 14,95


bestel boek
Dialectiek van de secularisering
Enkele jaren geleden vond er aan de katholieke academie in München een ontmoeting plaats tussen de bekende Duitse filosoof Jürgen Habermas en kardinaal Joseph Ratzinger - de toenmalige Prefect van de Congregatie van de Geloofsleer die ongeveer een jaar later paus Benedictus XVI zou worden. Beiden - zowel de verlichtingsfilosoof als de kerkleider - onderstreepten bij die gelegenheid dat gelovigen en ongelovigen met elkaar in dialoog moeten treden en zo van elkaar kunnen leren.

In zijn bijdrage vraagt Jürgen Habermas de seculiere samenleving om op een nieuwe manier te leren omgaan met en een nieuw begrip te ontwikkelen van religieuze overtuigingen. Daarbij stelt hij luidop de vraag of de seculiere rede wel een voldoende grondslag kon vormen voor de ontwikkeling van een democratische, constitutionele staat.

Ratzinger houdt op zijn beurt een pleidooi voor de noodzaak van bepaalde morele principes om een vrije samenleving in stand te houden en waarschuwt daarbij voor de gevaren van wat hij »pathologieën van rede en religie« noemt.

De invalshoek van Habermas onderscheidt zich van het »strijdend« en »fundamentalistisch« atheïsme en kan daardoor een interessante eye-opener zijn voor atheïsten en bij uitbreiding voor seculiere burgers. Ratzinger onderstreept op zijn beurt dat de religie zich door de rede laat uitdagen en ermee in gesprek gaat. Een religie die het contact met de rede verliest, is gevaarlijk en kan onmenselijk worden. In het belang van beide partijen moet het gesprek tussen rede en religie worden voortgezet. Habermas en Ratzinger hebben alvast het goede voorbeeld gegeven.

boeken van Jürgen Habermas
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018