amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Hegel - Peter Singer

Hegel

Veel mensen beschouwen het werk van Hegel [1770-1831] als duister en extreem moeilijk, maar desalniettemin worden het belang en de invloed ervan alom erkend.

In dit boek elimineert Peter Singer alle voorwendselen om onwetend te blijven van de hoofdlijnen van Hegels filosofie.

Hij biedt een ruimdenkende bespreking van Hegels ideeën en een beschrijving van diens belangrijkste werken.

Om Hegels denken toegankelijk te maken, kiest Singer voor een zo vriendelijk mogelijke benadering. Hij begint met het meest concrete deel van Hegels denken: diens filosofie van de geschiedenis.

Van daaruit gaat de auteur, terwijl hij nog steeds op het sociale en politieke niveau blijft, over naar Hegels opvattingen over vrijheid en de rationele ordening van de maatschappij.

Ten slotte bespreekt hij »Die Phänomenologie des Geistes« en de »Wissenschaft der Logik«.
Peter Singer
filosofie
paperback
136 blz
isbn 9056372823
9789056372828
Lemniscaat
prijsindicatie € 12,50
christendom filosofie G. Hegel
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018