amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
God zoekt de mens - Heschel

God zoekt de mens

Een filosofie van het jodendom - Fenomenologische klassieken deel 4

Abraham Joshua Heschel is een van de belangrijkste joodse denkers van de 20ste eeuw. »Een militante mysticus« zoals TIME hem eens beschreef. GOD ZOEKT DE MENS is het kernboek van Heschels oeuvre.

De godsdienst, zegt Heschel, raakte niet in verval omdat hij weerlegd werd, maar omdat hij saai, benauwend, zouteloos werd. Wanneer geloof vervangen wordt door leer, aanbidding door regels, liefde door gewoonte, wanneer geloof alleen spreekt namens het gezag en niet met de stem van het mededogen, dan wordt zijn boodschap zinloos.

Godsdienst is een antwoord op de diepste vragen van de mens. In GOD ZOEKT DE MENS verricht Heschel een speurtocht naar vergeten vragen, filosofie als de kunst van het stellen van de juiste vragen.

In zijn filosofie van het jodendom komen de essentiële vragen aan de orde en de antwoorden die het jodendom daarop te geven heeft.

ABRAHAM HESCHEL [1907-1972] geldt als een der belangrijkste joodse denkers van onze tijd. Hij werd geboren te Warschau als afstammeling uit een vermaarde chassidische rabbijnendynastie. Van jongs af aan verwierf Heschel een doorwrochte kennis van de joodse gedachtewereld en het joodse religieuze erfgoed, door nimmer aflatende studie van de klassieke rabbinale geschriften.

Heschel verliet tenslotte de gesloten theonome gemeenschap waarin hij opgroeide om filosofie te gaan studeren aan de Universiteit van Berlijn alsmede semitica aan de Hochschule für die Wissenschaft des Judentums. Het bruisende geestelijk klimaat van de jaren twintig heeft bij hem de basis gelegd voor een brede culturele en sociale belangstelling, alsmede voor een liberaal-humanistische interpretatie van de joodse religie.
A.J. Heschel
filosofie
paperback
500 blz
isbn 908073005X
9789080730052
Abraxas
prijsindicatie € 29,90
Polen
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018