amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
De Rechtsfilosofie van Thomas Hobbes

De Rechtsfilosofie van Thomas Hobbes

Thomas Hobbes [1588-1679] geniet algemene bekendheid als politiek filosoof. Minder bekend is dat hij antwoorden geeft op een aantal klassieke rechtsfilosofische vragen: Wat is een positieve wet ? Hoe verhoudt de wet zich tot de moraal ? Waaraan ontleent de overheid het recht te straffen ? Waarom is straf gerechtvaardigd ? Welke beperkingen dient de overheid in acht te nemen bij de bestraffing van wetsovertreders ? Sluit de waarheid van het determinisme de morele aanvaardbaarheid van straf uit ?

Er zijn weinig andere klassieke auteurs die een zo veelzijdige rechtsfilosofie hebben ontwikkeld.

In de specialistische literatuur over Hobbes heeft deze rechtsfilosofie de nodige aandacht getrokken. Maar niet alle aspecten zijn belicht. Bovendien is er nog geen boek waarin een overzicht wordt geboden van Hobbes’ rechtsfilosofie.

Tenslotte kunnen vraagtekens worden geplaatst bij een aantal gezaghebbende interpretaties. Is Hobbes de eerste rechtspositivist geweest ? Is zijn bevelstheorie van de wet identiek met John Austins invloedrijke »Command theory of law« ? Kan Hobbes het geweldsmonopolie van de overheid niet rechtvaardigen ?

Dit boek biedt een volledig overzicht van Hobbes’ rechtsfilosofie. Daarin staat de opbouw van Hobbes’ argumentatie centraal. Maar er wordt ook aandacht besteed aan de vraag hoe Hobbes’ opvattingen zich verhouden tot die van latere auteurs. Het is leesbaar geschreven en daarmee toegankelijk voor geïnteresseerden in politieke- en rechtsfilosofie.

Ronald Janse [1966] studeerde maatschappijgeschiedenis en wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en was als aio verbonden aan de Rotterdamse rechtenfaculteit. Sinds 1998 is hij als docent/onderzoeker verbonden aan de disciplinegroep Rechtstheorie/Encyclopedie van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht. Hij publiceerde in het »Nederlands Tijdschrift voor Rechtstheorie en Rechtsfilosofie« en in »Theoretische Geschiedenis«, en bezorgde met anderen de eerste uitgave van »Algernon Sidney's Court maxims; discussed and refelled« [Cambridge, 1996]. Hij verzorgt onderwijs aan de Utrechtse rechtenfaculteit en aan Utrecht University College.
Ronald Janse
filosofie
paperback
187 blz
isbn 905166821X
9789051668216
Eburon
prijsindicatie € 22,50
christendom filosofie T. Hobbes
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018