amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
amerigo
about arts, travel & books by Erwin Nas
Genade kan meer - Louf

De genade kan meer

Spiritualiteit van de geestelijke begeleiding

- André Louf gaat in dit boek in op de vraag hoe een beter inzicht verkregen kan worden in de geestelijke ervaring en hoe geestelijke begeleiding kan verlopen.

- Met aandacht voor de verworvenheden van de hedendaagse dieptepsychologie.

- Een boek dat de eigenschappen van een geestelijke overpeinzing en een praktisch initiatiehandboek met elkaar verzoent.

- Voor iedereen die op een of andere manier geestelijke begeleiding biedt.
André Louf
spiritualiteit
paperback, 128 blz
isbn 9020952501
9789020952506
prijsindicatie € 16,95
bestel boek
Trappisten
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018