amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Verzameld werk 13, Preken - Miskotte

Preken

Verzameld werk 13

Het oeuvre van K.H. Miskotte is zo veelomvattend, dat een uitgave van »Verzameld werk« alleen een selectie kan bieden. Gekozen is voor een opzet van acht delen onuitgegeven of moeilijk toegankelijk werk en een achttal delen herdruk van bekende uitgaven.

Miskotte was meer dan een leerling van Karl Barth, hij was »een originele interpreet van het moderne cultuurleven en een medegetuige en medestander in de strijd tegen de totalitaire ideologie van het nazisme« [dr. A.J. Rasker].

Actueel blijven vooral zijn vertolking van de zin van het Oude Testament en zijn worsteling met atheisme en nihilisme. Daarmee verbonden is het feit dat hij met zijn dissertatie van 1933 aan het begin stond van een weg van toenadering tot en steeds groeiend begrip voor het wezen der joodse religie.

Bij dit alles stond zijn theologische bezinning steeds in dienst van de prediking, die in zijn existentie van vitaal belang was.


Dr. Kornelis Heiko Miskotte [1894-1976] was van 1921-1945 predikant in de Nederlands Hervormde Kerk, achtereenvolgens te Kortgene, Meppel, Haarlem en Amsterdam. Van 1945-1959 was hij kerkelijk hoogleraar te Leiden, waar hij onderwijs gaf in dogmatiek, ethiek, kerkrecht en zendingswetenschappen.

In dit nieuwe deel van deze prachtige serie »Verzameld Werk« zijn alle ooit in druk uitgebrachte preken bijeengebracht en van commentaar en annotatie voorzien.
K.H. Miskotte
theologie
gebonden
isbn 9043506885
9789043506885
prijsindicatie € 50,90
bestel boek
christendom
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018