amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Tegoed van K.H. Miskotte - W. Dekker

Het tegoed van K.H. Miskotte

twee denkers in de spanning van moderniteit en postmoderniteit

De theoloog K.H. Miskotte [1894-1976] heeft vooral door zijn originele en baanbrekende werk en door zijn peilingen van de cultuur een stempel gedrukt op de theologie in ons land en daarbuiten.

De orthodox-gereformeerde wereld heeft echter nauwelijks aandacht aan Miskottes werk geschonken. In deze bundel gaan theologen uit die traditie in gesprek met Miskotte, vanuit de overtuiging dat in zijn theologie een »tegoed« ligt, dat wacht op ontginning en toe-eigening.

Elk artikel neemt zijn vertrekpunt bij een specifieke tekst van Miskotte. Die tekst wordt allereerst gehoord in de context waarin hij werd geschreven. Vervolgens komt de vraag aan de orde of de tekst kritische inzichten bevat die vruchtbaar zijn voor de huidige theologische en culturele situatie. Ten slotte gaat het erom onder ogen te zien welke kritische vragen aan Miskotte te stellen zijn vanuit hedendaags perspectief.

De gedachte achter deze bundel is dat in Miskottes erfenis veel valt aan te treffen dat ons vandaag kan verrijken. De medewerkers aan deze bundel hechten eraan dat de gereformeerde theologie in een cultuur die ingrijpend van karakter is veranderd en sterk op beleving is ingesteld, relevante uitdagingen oppakt. Deze bundel laat zien hoe Miskottes werk daarbij grote diensten kan bewijzen.
W. Dekker,
G.C. den Hertog
& T. de Reus
theologie
paperback
270 blz
9023918371
9789023918370
prijsindicatie € 17,90
bestel boek
christendom gereformeerd K.H. Miskotte
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018