amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Noordmans - Verzamelde werken, deel 10

Verzamelde Werken

deel 10 - mengelwerk - registers

Dr. O. Noordmans is een van de grootste theologen die ons land de afgelopen eeuw rijk was. De diepzinnigheid waarmee hij de dingen zag, was fenomenaal. De taal waarin hij zijn gedachten onder woorden bracht, was in alle eenvoud en helderheid onnavolgbaar.

In de afgelopen jaren zijn de Verzamelde Werken van dr. O. Noordmans in negen delen opnieuw uitgebracht en toegankelijk gemaakt. Dit tiende deel bevat enkele nog overgebleven geschriften die in eerdere delen niet ondergebracht konden worden. Daarnaast bevat het uitgebreide registers op alle voorafgaande delen.


Dr. O. Noordmans [1871-1956] was van 1903-1943 predikant in de Nederlands Hervormde Kerk. Hij was een van de oprichters van de Bond van Nederlandse Predikanten. Van 1931-1938 vervulde hij een leidende rol in de vereniging »Kerkopbouw«. In 1935 verleende de Rijksuniversiteit van Groningen hem een eredoctoraat in de theologie.
Dr. O. Noordmans
theologie
gebonden
isbn 9043506893
prijsindicatie € 49,90
christendom
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018