amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken

Augustijnen

orde der Augustijnen - Augustijner monniken

De Regel van de liefde - Martijn Schrama
Regel voor de Gemeenschap - Bavel
Wijsheid van Augustinus - Matthias SmalbruggeDe Regel van de liefde
Over de volgelingen van Augustinus

Kloosters zijn vandaag de dag bijzonder populair. Het heeft te maken met de zoektocht naar rust, essentie en dus spiritualiteit. De serie Spiritualiteit van het klooster dringt door tot de kern van elke kloosterorde.
Ingewijde monniken geven achtergrondinformatie over de lessen, de gebruiken en de geschiedenis van de diverse kloosterorden. De Augustijnen hebben hun bestaan volgens de traditie te danken aan de kerkvader Augustinus. Deze inspirerende kerkvader en zijn kloosterregel staan in dit boek centraal.
De regel van Augustinus is samen te vatten als de regel van de liefde. Het is de liefde die mensen het innigst met God verenigt. Een makkelijk leesbare en tegelijk grondige kennismaking met een van de bekendste kloosterordes.
De Regel van de liefde - Martijn Schrama, spiritualiteit, paperback, 260 blz, isbn 9025957056, 9789025957056


Regel voor de Gemeenschap
Augustinus van Hippo

Vertaling en commentaar van T.J. van Bavel. Trasicius Jan van Bavel behoort tot de Orde van de Augustijnen en is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Godgeleerdheid van de katholieke Universiteit Leuven. Sinds 40 jaar bezig met de regel van Augustinus, biedt hij ons hier een doorleefde commentaar op de oudste bewaarde kloosterregel van het Westen.

Regel voor de Gemeenschap - T.J. van Bavel, 9789031705085, religie, 142 blz, 1982, Kok Kampen / Altiora Averbode


Wijsheid van Augustinus

Predikant te Aerdenhout Matthias Smalbrugge maakte voor elke dag een tekstkeuze uit de werken van Augustinus : fragmenten uit de belijdenissen, soliloquia, brieven, toelichtingen bij psalmen, preken.
Ook enkele fragmenten uit zijn autobiografie. Deze verzameling citaten geeft een goed beeld van zijn denken als theoloog, mysticus, pastor en polemist. Vele fragmenten kunnen nauw op de geloofsbeleving van de moderne mens betrokken worden. De verzameling bevat ook sterk aansprekende gebeden, een reeks korte teksten die het Onze Vader toelichten en ook wel eens korte of iets langere reeksen die commentaar geven bij bijbelse gegevens, zo bijvoorbeeld de bruiloft te Kana, de Samaritaanse vrouw, de zaligsprekingen, de kersttijd. - Redactie Vlabin-VBC

Wijsheid van Augustinus - Matthias Smalbrugge, religie, paperback, 328 blz, isbn 9020966472, 9789020966473, Lannoo Uitgeverij

Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018