amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Over de Geest en de letter

Augustinus
levensbeschouwing
paperback
120 blz
isbn 9039108439
9789039108437
Agora
prijsindicatie € 19,90

Over de Geest en de letter

Augustinus [354-430] kreeg tijdens zijn lange leven als priester en bisschop van de Noord-Afrikaanse havenstad Hippo geregeld te maken met stromingen als het donatisme en het pelagianisme.

Met het werk »De spiritu et littera«, dat hij in 412 schreef, trachtte hij een steentje bij te dragen aan de oplossing van de zogenaamde pelagiaanse controverse in de jonge kerk. De pelagianen waren aanhangers van de Britse monnik Pelagius, die de erfzonde ontkende en daardoor een geheel eigen visie had gekregen op de rol van Gods genade. Die zou niets anders doen dan de vrije wil van de mensen sturen.

Met »De Geest en de letter«, dat eigenlijk een brief is, beantwoordt Augustinus, zich uitvoerig beroepend op en citerend uit de brieven van Paulus, een aantal vragen van zijn vriend Marcellinus, een christen uit Carthago met een hoge functie aan het keizerlijk hof, met wie hij al langer over dit onderwerp corespondeerde. Met de visie die Augustinus in zijn anti-pelagiaanse werken ontwikkelde op de rol van de genade, legde hij de kiem voor de latere predestinatieleer.

Het gevolg hiervan was dat zich in de loop van de eeuwen niet alleen katholieken, maar ook protestanten op hem zouden blijven beroepen. Niemand minder Luther schreef in de inleiding op zijn uitgave van 'De Geest en de letter': 'Ondervinding heeft mij geleerd, dat ik gerust kan verklaren dat er na de Heilige Schrift geen leraar in de kerk is, die qua christelijke geleerdheid met hem kan worden vergeleken' en: 'Augustinus is geheel de onze.'

Augustinus' »De Spiritu et littera« werd niet eerder in het Nederlands vertaald. De vertaling is het werk van een multidisciplinaire vertaalgroep van het Augustijns Instituut in Eindhoven, bestaande uit: Joost van Neer [classicus], Anke Tigchelaar [neerlandica] en Izak Wisse [theoloog].
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018