amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Profetisch tegoed

Wessel H. ten Boom
theologie
paperback
360 blz
isbn 9043505919
9789043505918
Kok
prijsindicatie € 29,90

Profetisch tegoed

De joden in Augustinus' De Civitate Dei

Wessel ten Boom beschrijft de rol en betekenis van de joden in wat algemeen wordt gezien als het hoofdwerk van Augustinus: het boek 'De Civitate Dei', waaraan Augustinus vijftien jaar van zijn leven werkte.

Het mag opvallend heten dat juist dit boek met zijn centrale betekenis (dat zelfs, zo wil het verhaal, onder het kussen lag van Karel de Grote!), wat betreft de joden nog nauwelijks onderzocht is. Wie het beeld heeft dat alle vroegchristelijke auteurs min of meer antisemiet waren, moet dit voor wat betreft Augustinus nu zeker gaan bijstellen.

Over de kerkvader Augustinus [354-430] zijn boekenkasten volgeschreven. Levend aan de Afrikaanse kust, volop puttend uit de bronnen van de klassieke cultuur en tegelijk al staand op de drempel van de Middeleeuwen, geldt hij als n van de grondleggers van het Westerse denken en met name de Westerse theologie.

Welke plaats valt de joden in dit denken van Augustinus toe? En klopt het beeld dat mede door toedoen van Augustinus het antisemitisme er een voedingsbodem vond? Dit boek komt met een verrassend antwoord op deze vraag.

Ten Boom biedt ook een stimulans voor het onderzoek naar het spreken van de kerk over Isral, en dat van Augustinus in het bijzonder. Met name de excursen naar andere geschriften van Augustinus als ook het algemene overzicht van het onderzoek naar 'Augustinus en de joden', zorgen er voor dat de lezer hierbij niet alleen zicht krijgt op de actuele stand van zaken, maar ook wordt binnengevoerd in de fascinerende denkwereld van n van de grootste theologen aller tijden.

Wessel H. ten Boom [1959] studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam en in Berlijn. Hij is hervormd predikant in Arnhem. In 1997 verscheen van zijn hand 'Alleen God kan spreken. Een inleiding op het werk van Friedrich-Wilhelm Marquardt.'
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018