amerigo
boeken over kunst & cultuur en reisboeken
Antoinette Bourignon

"Ik moet spreken"

Het spirituele leiderschap van Antoinette Bourignon, 1616-1680

De Vlaamse mystica en profetes Antoinette Bourignon is een van de fascinerendste vrouwen van de 17de eeuw. Zij stoorde zich niet aan het paulinische gebod dat vrouwen zwijgzaamheid voorschreef, waagde zich in het verboden domein van de godgeleerdheid en doorbrak als een van de eersten in haar tijd de scheidslijnen tussen de diverse kerkgenootschappen.

Dat alles deed zij vanuit de overtuiging dat God haar had verkozen om het ware christendom op aarde te herstellen.

"Ik moet spreken" is een pakkende biografie die onthult hoe een gedreven 17de-eeuwse vrouw zonder enige formele theologische scholing uitgroeide tot spiritueel leidster van een groep zoekende christenen.

Het boek belicht Bourignons leefwereld, haar profetisch zelfbesef en de wijze waarop zij haar religieus leiderschap vormgaf. Maar het laat ook zien hoe zij de drukpers wist te bespelen en telkens nieuwe lezersgroepen probeerde aan te boren.
Mirjam de Baar
biografie
gebonden + cd
736 blz
9057302748
prijsindicatie € 6,25
Vlaanderen
Erwin Nas - kunst, cultuur & reizen - amerigo, 2018